ТРЗ

Извършваме всички необходими дейности за управлението и администрирането на вашия персонал. За да водите успешно бизнеса и да разчитате на своя личен състав ние Ви предлагаме следните ТРЗ услуги:

 •  Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения;
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на месечни ведомости и фишове за заплати;
 • Поддържане на трудовите досиета на работниците и служителите;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за плащане на осигурителните вноски и заплатите на персонала;
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски;
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии;
 • Отчитане на разходите по отдели и проекти;
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • Посредничество при обслужването от Служба по трудова медицина;
 • Издаване и попълване на трудови книжки;
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки.
Персоналът е Вашия най-важен актив

Затова,  свържете се с нас, за да обсъдим заедно и най-малките детайли.