Край на отработването в събота (окончателно)

почивни дни

Ето го и потвърждението за това как ще почиваме през 2017 г.: Край на отработването в събота. Както Ви информирахме по-рано, през 2017 г. ще се  разделим със сливането на почивни и празнични дни, по метода на отработване в събота.

Да изготвим верен счетоводен баланс (продължение)

баланс

(продължение) В пасива на счетоводния баланс се посочват сумата на собствения капитал и на задълженията на предприятието към балансовата дата. Раздел А: Собствен капитал. Собственият капитал е израз на чистата стойност на капитала. Той е равен на нетните активи на

Да изготвим верен счетоводен баланс

Да изготвим верен счетоводен баланс

Счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. За да е верен един счетоводен баланс не означава само сумата на актива и пасива на баланса да са

Промени в ЗДДС от 08.11.2016 г.

В брой 88 от 08 ноември 2016 г. на Държавен вестник е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на ЗДДС. Промените касаят безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки.  В чл. 6, ал. 4 се създава т. 4, с която се конкретизира, че

Ще плащаме повече пари за осигуровки през 2017 г.

Ще плащаме повече пари за осигуровки през 2017 г.

Повече пари за осигуровки през 2017 г. Министерският съвет одобри законопроекта за бюджета на ДОО за 2017 г. С проекта се предлага от 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да се увеличи с 1 % до 18,8%

Коледна добавка за над 1,2 милиона пенсионери

Коледна добавка за над 1,2 милиона пенсионери

Коледна добавка към пенсиите за декември ще получат над 1,2 милиона пенсионери Правителството е одобрило отпускане на 50 млн. лв. за еднократна коледна добавка към пенсиите за месец декември 2016 г. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите

По-високи осигуровки през 2017 г.

По-високи осигуровки през 2017 г.

Увеличение на вноската за пенсия през 2017 г. Проектът на бюджета на ДОО за 2017 г., който бе обсъден в Надзорния съвет на НОИ предвижда увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен пункт – от 17.8% на 18.8%. Това

Почивните дни през 2017 г

Повече почивни дни през 2017 г. Въпреки, че най-вероятно ще се  разделим със сливането на почивни и празнични дни, през 2017 г. ще има повече почивни дни за служителите. Ако правителството вземе решение понеделникът след официален празник в събота или

Специални ценови предложения за стартиращ бизнес

Специални ценови предложения за стартиращ бизнес

Ние знаем, че всяко начало е трудно. Ето защо имаме за Вас специални ценови предложения и ще бъдем Вашата опора и доверен партньор, на когото да разчитате. За да сте облекчени финансово в самото начало и да се концентрирате върху