gdaccountСъгласно промените, които се очакват в Закона за данък върху добавената стойност в сила от началото на 2020 г. се предвиждат нови изисквания за регистрация на предприятията по него. Промяната касае случаи, при които две или повече фирми, които са свързани лица помежду си или действат съгласувано извършват последователно еднородна дейност в един и същ търговски обект. Това е честа практика у нас, когато с цел да се избегне регистрацията по ЗДДС при достигащ оборот от 50 000 лв. за предходните 12 месеца, търговците продължават дейността под нова фирма. За целите на установяване на достигнатия оборот за задължителна регистрация натрупаните обороти на фирмата, ще се сумират с натрупаните обороти на предходно функциониращите й фирми.

На практика случаите, при които е предвидено такова сумиране са много, тъй като се предвижда, че еднородни дейности са тези, при които:

  •  е налице значителна идентичност на предлаганите стоки или услуги;
  • активите, с които фирмите работят са едни и същи;
  • търговската марка;
  • наименованието на обекта е същото;
  • както и персонала, доставчиците и клиентите.

Видно е, че кръгът от обстоятелства, които пораждат хипотеза за еднородна дейност е твърде широк.

За целите на прилагането на новата разпоредба две дейности се считат за последователно извършвани, когато между тях няма прекъсване за по-малко от 1 месец.

Значително се разширява и обхвата  на свързаност между отделните юридически лица. Счита се, че  две фирми, които не са свързани лица действат съгласувано, когато в управлението или в капитала им има или пряко свързани лица, или свързани посредством трето лица. Следователно, не са невъзможни хипотези за наличие на съгласувано действие между фирми, които на практика нямат никаква  връзка, освен едно и също трето свързано лице.

 

 

споделяне в социални мрежи

Нови моменти при регистрация по ЗДДС от 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *