schetovodstvo

Счетоводство

Счетоводни услуги за фирми и физически лица Предлагаме пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. При нас ще получите ежемесечно абонаментно обслужване, еднократни счетоводни услуги и консултации. Във връзка с водене на текущото счетоводство на Вашата фирма ние ще

труд и работна заплата

Персонал и ТРЗ (Труд и работна заплата)

Извършваме всички необходими дейности за управлението и администрирането на вашия персонал. За да водите успешно бизнеса и да разчитате на своя личен състав ние Ви предлагаме следните ТРЗ услуги:  Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения; Регистрация и пререгистрация

данъци

Данъци

Режимът на данъчно облагане в България включва две групи данъци: преки и косвени. Ние предлагаме пълно обслужване по повод на изчисляването, декларирането и внасянето на дължимите данъци, според вида на дейността на предприятието.  Във връзка с данъчното облагане на бизнеса

годишно приключване

Годишно приключване

Съгласно българското законодателство към 31-ви Декември на всяка календарна година предприятията са длъжни да приключат финансовата година и изготвят финансов отчет. Той подлежи на представяне в Националната агенция по приходите, заедно с годишната данъчна декларация и в Националния статистически институт.

Регистрация

Регистрация

Ако имате идея и планирате да започнете собствен бизнес ние Ви предлагаме своите услуги във връзка с регистрация на Вашата нова фирма. В случай, че имате фирма и се налагат промени в обстоятелствата ще извършим за Вас необходимите пререгистрации. Услугите,

финансов анализ

Финансов анализ

Необходимост от финансов анализ Показателите за финансов анализ дават ясна представа за темповете на развитие на бизнеса. Показват неговите силни или слаби страни. Служат за прогнозиране на бъдещото развитие на предприятието. Ето защо, ако имате необходимост от доказване на: кредитоспособността