Годишен финансов отчет
(ГФО)

Съгласно Закона за счетоводството предприятията, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и не са юридическите лица с нестопанска цел са длъжни да публикуват своите годишни финансови отчети в специализирано икономическо издание или в интернет.

На цена от 10 лв. на тази страница ще публикуваме Вашия годишен финансов отчет. С това Вие ще сте изпълнили законовото си задължение за осигуряване на публичност на информацията в него.

Очакваме да се свържете с нас!

Публикувани отчети за 2016 г.
Публикувани отчети за 2017 г.
Публикувани отчети за 2018 г.