ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА DG ACCOUNT ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Поверителността на данните е от особена важност за нас.

Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да Ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните Ви данни и права са защитени.

С представяне на настоящите правила имаме за цел да ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

 1. Определения.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е „Ди Джи Акаунт” ЕООД, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 204751135 , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик № 115;

 1. Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, клиентите и партньорите на DG account;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.
 1. Какви лични данни обработваме?

На нашата уебстраница вие имате възможност да ни предоставите различни лични данни. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.

Обичайно, събираме следните данни:

  • Вашите имена;
  • Мобилен телефон;
  • Адрес на електронна поща;

Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем да обработваме Вашите запитвания и поръчки.

След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние  ги унищожаваме, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • уебстраницата, която ви е препратила към нас
 • IP-адрес
 • дата и продължителност на достъпа
 • запитването на потребителя
 • количеството на прехвърлените данни
 • информация за браузъра и операционната система, които ползвате.
 • Как събираме информация за Вас?
 1. Как получаваме информация за Вас?

Ние можем да получаваме информация за Вас по няколко начина:

 • Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.

 • Данни, получавани чрез наблюдения

Понякога получаваме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни и в мобилните ни апликации. За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, HTTP GET/POST протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви.

 • Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите партньора, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook. Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме. Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайтовете ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.

 1. Как обработваме вашите лични данни?

Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме. При обработката на Вашите запитвания и когато използвате нашите услуги, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за поръчката данни.

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

 1. Какви са Вашите права?

При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат актуализирани или унищожени. За целта изпратете имейл на посочените в сайта контакти. В 30-дневен срок ще отговорим на Вашето запитване писмено или устно.

 1. „Бисквитки“

За да направим посещенията Ви на страницата на DG Account възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Разбира се, всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате как да направите това, моля консултирайте се с производителя на Вашия браузър как да премахнете „бисквитките“ или използвайте инструкции за това. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Повече за бисквитките, може да прочетете тук.

        8. Google Analytics:

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc („Google“). Google Analytics също използва cookies („бисквитки“).  Те представляват текстови файлове, запаметени на вашия компютър, които правят възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ.

За държавите-членки на Европейския съюз, както и за другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство в случай на активиране на IP обезличаване, Google ще съкрати / анонимно последния октет на IP адреса. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване.

По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.
Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics и като кликнете върху следния линк. На компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ). То предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите този сайт.

        9. Facebook

Този уебсайт използва Фейсбук плъгин Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата.  „Ди Джи акаунт” ЕООД не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно: http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

Ако потребителят не е логнат във Facebook или изобщо не е регистриран там, пак му се поставя „бисквитка“. Тя не може да бъде разпозната, например като B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO и е валидна две години. Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“. Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“. Възможно е тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

На нас не ни е известен обхватът на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook тук.

С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

         10. Обратна връзка

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „Ди Джи акаунт” ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

Връзка може да се осъществи на посоченте имейл адрес и телефонен номер в сайта.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на „Ди Джи акаунт” ЕООД. Последната промяна в тях е от 23.05.2018 г. „Ди Джи акаунт” ЕООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. „Ди Джи акаунт” ЕООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.