schetovodstvoСчетоводни услуги за фирми и физически лица

Предлагаме пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. При нас ще получите ежемесечно абонаментно обслужване, еднократни счетоводни услуги и консултации. Във връзка с водене на текущото счетоводство на Вашата фирма ние ще извършим за Вас:

  • Изготвяне на специфична счетоводна политика по национални или международни счетоводни стандарти;
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
  • Изготвяне на наредба за документооборота според организационната структура на фирмата Ви;
  • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри;
  • Ежедневен счетоводен контрол върху разплащанията с клиенти и доставчици;
  • Изготвяне и представяне на счетоводни справки според нуждите на ръководството;
  • Изготвяне е подаване на справки-декларации по ЗДДС;
  • Изготвяне на платежни нареждания за плащане на данъци, осигуровки, задължения към доставчици и др.;
  • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит.

За Ваше улеснение и при желание от ваша страна, Ние ще Ви посетим във Вашия офис, за да вземем събраните от Вас документи, да Ви донесем изготвените от нас документи и регистри или да обсъдим текущи въпроси, свързани с дейността на фирмата. Ще контактуваме вместо Вас с държавната администрация и институциите.